צוות מנהלי

גב' ימיני דינה ראש מנהל הפקולטה 03-5317733 בניין 1104 קומה 4 חדר 452.
שםסמל מיון תפקיד טלפון משרד
גב' בן אהרון שימרית מזכירות הפקולטה 03-5317733 בניין 1104 קומה 4 חדר 453
גב' נפתלי הילה מזכירות תואר ראשון 03-5317633 בניין 1105 קומה 1 חדר 165A
גב' קרמון ואלרי מזכירות הפקולטה 03-5317733 בניין 1104 קומה 4 חדר 450
גב' רוזן-חברוני עדי מזכירות תארים מתקדמים 03-7384634 בניין 1105 קומה 1 חדר 165B
גב' רופה סיון מזכירות תואר ראשון 03-5317633 בניין 1105 קומה 1 חדר 165A
גב' שליש-דקל אפרת מזכירות תארים מתקדמים 03-5317633 בניין 1105 קומה 1 חדר 165B