הודעות

כותרת עודכן
בוחן בקורס 83116 מתמטיקה בדידה 1 - יום שני 4/12/2017 15/11/2017 - 11:49
בוחן בקורס 83103 פיזיקה 2 (סמסטר אביב) - יום חמישי 23/11/2017 02/11/2017 - 11:25
בוחן בקורס 83218 מבנים אלגבריים - יום ראשון 26/11/2017 02/11/2017 - 11:22
פרויקט חונכות - שנים א'-ב' 29/10/2017 - 10:12
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ד' 04/09/2017 - 15:29
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ג' 04/09/2017 - 15:29
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ב' 04/09/2017 - 15:29
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה א' 04/09/2017 - 15:28
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ח 21/08/2017 - 14:15
מערכת שעות לתיכוניסטים לשנה"ל תשע"ח - שנה ב' 07/08/2017 - 12:22
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 07/08/2017 - 10:56
תנאי מעבר משנה לשנה 30/07/2017 - 10:15
מערכת שעות לשנת תשע"ח - תארים מתקדמים 27/07/2017 - 14:13
שירותי מחשוב ותשתיות 19/06/2017 - 13:17
קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ז 13/06/2017 - 14:50
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 19/03/2017 - 12:09
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 23/02/2017 - 09:39
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 15:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 09:26