הודעות

כותרת עודכן
תנאי מעבר משנה לשנה 13/03/2018 - 13:48
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 13/03/2018 - 13:48
פרס הרקטור לחדשנות מדעית תשע"ח לפרופ' שרון גנות 08/03/2018 - 10:51
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים 23/01/2018 - 09:24
חדרי רווחה לסטודנטים 10/12/2017 - 13:38
שירותי מחשוב ותשתיות 07/12/2017 - 14:18
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ד' 04/09/2017 - 15:29
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ג' 04/09/2017 - 15:29
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ב' 04/09/2017 - 15:29
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה א' 04/09/2017 - 15:28
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ח 21/08/2017 - 14:15
מערכת שעות לתיכוניסטים לשנה"ל תשע"ח - שנה ב' 07/08/2017 - 12:22
מערכת שעות לשנת תשע"ח - תארים מתקדמים 27/07/2017 - 14:13
קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ז 13/06/2017 - 14:50
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 19/03/2017 - 12:09
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 23/02/2017 - 09:39
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 15:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 09:26