הודעות

כותרת עודכן
שירותי מחשוב ותשתיות 08/07/2018 - 09:29
קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ח 04/07/2018 - 11:26
בהצלחה בבחינות 21/06/2018 - 15:33
הרשמה לבקשת מלגות לשנה"ל תשע"ט 08/05/2018 - 14:47
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ד' 12/04/2018 - 09:10
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ג' 12/04/2018 - 09:10
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה ב' 12/04/2018 - 09:10
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח - שנה א' 12/04/2018 - 09:10
תנאי מעבר משנה לשנה 13/03/2018 - 14:48
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 13/03/2018 - 14:48
מלגת "מנהיגי שוליך" למועמדים מצטיינים 23/01/2018 - 10:24
חדרי רווחה לסטודנטים 10/12/2017 - 14:38
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ח 21/08/2017 - 15:15
מערכת שעות לתיכוניסטים לשנה"ל תשע"ח - שנה ב' 07/08/2017 - 13:22
מערכת שעות לשנת תשע"ח - תארים מתקדמים 27/07/2017 - 15:13
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 19/03/2017 - 13:09
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 23/02/2017 - 10:39
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 16:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 10:26