הודעות

כותרת עודכן
מפגש הצגת פרויקטים בהנדסת תוכנה - יום שני 6/3/2017 20/02/2017 - 14:38
תרגול השלמה בקורס 83-340-03 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה - בתאריך ה- 23.2.2017 15/02/2017 - 11:43
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 15:40
שירותי מחשוב ותשתיות 13/02/2017 - 15:39
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 09:26
סמסטר אביב תשע"ז - הרשמה חינם! 06/02/2017 - 13:49
בהצלחה בבחינות 05/02/2017 - 08:54
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 24/01/2017 - 08:18
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 24/01/2017 - 08:17
תנאי מעבר משנה לשנה 24/01/2017 - 08:17
מערכת שעות לשנת תשע"ז - תארים מתקדמים 10/11/2016 - 15:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ד' 10/11/2016 - 15:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ג' 10/11/2016 - 15:41
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ב' 10/11/2016 - 15:40
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה א' 10/11/2016 - 15:39
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 08/11/2016 - 15:55
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ז 31/10/2016 - 08:18