הודעות

כותרת עודכן
שיעור השלמה בקורס 83-320 עיבוד ספרתי של אותות 1 ביום ראשון ה- 28.5.17 23/05/2017 - 08:46
בוחן בקורס 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות - יום ראשון 11/6/2017 21/05/2017 - 10:43
בוחן בקורס 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה - יום חמישי 8/6/2017 21/05/2017 - 09:58
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 15/05/2017 - 08:18
בוחן בקורס 83116 מתמטיקה בדידה 1 (סמסטר אביב) - יום ראשון 28/5/2017 14/05/2017 - 13:53
בוחן בקורס 83250 אוטומטים וחישוביות - יום חמישי 25/5/2017 14/05/2017 - 13:07
בוחן בקורס 83246 מבוא לבקרה - יום שלישי 23/5/2017 14/05/2017 - 13:05
ימים פתוחים בפקולטה להנדסה החל מיום חמישי כט באייר, 25.5.17 09/05/2017 - 12:28
שירותי מחשוב ותשתיות 07/05/2017 - 15:17
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - סמסטר אביב 23/03/2017 - 09:52
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 19/03/2017 - 13:09
תנאי מעבר משנה לשנה 14/03/2017 - 13:41
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 23/02/2017 - 10:39
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 16:40
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 10:26
מערכת שעות לשנת תשע"ז - תארים מתקדמים 10/11/2016 - 16:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ד' 10/11/2016 - 16:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ג' 10/11/2016 - 16:41
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ב' 10/11/2016 - 16:40
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה א' 10/11/2016 - 16:39
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ז 31/10/2016 - 09:18