הודעות

כותרת עודכן
שינויים בשעות פתיחת הספרייה - ערב יום הזיכרון 30/04/2017 - 10:43
בוחן בקורס 83110 אלגברה לינארית - יום רביעי 10/5/2017 30/04/2017 - 08:47
בוחן בקורס 83103 פיזיקה 2 - יום חמישי 11/5/2017 30/04/2017 - 08:43
בוחן בקורס 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות - יום שני 15/5/2017 30/04/2017 - 08:39
בוחן בקורס 83250 אוטומטים וחישוביות - יום חמישי 11/5/2017 23/04/2017 - 14:28
בוחן בקורס 83310 תקשורת ספרתית 1 - יום חמישי 4/5/2017 23/04/2017 - 14:26
מצטייני הפקולטה להנדסה לשנה"ל תשע"ו 23/04/2017 - 12:25
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - סמסטר אביב 23/03/2017 - 09:52
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 19/03/2017 - 13:09
תנאי מעבר משנה לשנה 14/03/2017 - 13:41
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 23/02/2017 - 10:39
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 16:40
שירותי מחשוב ותשתיות 13/02/2017 - 16:39
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 10:26
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 24/01/2017 - 09:18
מערכת שעות לשנת תשע"ז - תארים מתקדמים 10/11/2016 - 16:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ד' 10/11/2016 - 16:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ג' 10/11/2016 - 16:41
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ב' 10/11/2016 - 16:40
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה א' 10/11/2016 - 16:39
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ז 31/10/2016 - 09:18