הודעות

כותרת Updated
83-110-06 אלגברה לינארית - שינוי מיקום הרצאה באופן חד פעמי בתאריך ה- 2.4.17 29/03/2017 - 10:15
83-244-03 יסודות התקני מוליכים למחצה - שינוי מיקום תרגיל באופן חד פעמי בתאריך ה- 2.4.17 29/03/2017 - 10:06
83-310-02 תקשורת ספרתית 1 - שינוי מיקום תרגיל באופן חד פעמי בתאריך ה- 2.4.17 29/03/2017 - 09:59
כנסים בפקולטה 27/03/2017 - 08:52
תחרות הרובוטיקה הארצית רובוקאפ ג'וניור - יום חמישי 30/3/2017 26/03/2017 - 13:57
ביטול שיעור בקורס 83-880 סמינר-נושאים מתקדמים בעיבוד אותות 23/03/2017 - 12:16
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - סמסטר אביב 23/03/2017 - 09:52
זכאות לתואר- הגשת בקשות למסיימי תואר 19/03/2017 - 13:09
תנאי מעבר משנה לשנה 14/03/2017 - 13:41
נוהל מועדים מיוחדים ומועדים עם נבחני השנה העוקבת 23/02/2017 - 10:39
מערכת ניהול פניות באתר התמיכה של צוות המחשוב בפקולטה להנדסה 13/02/2017 - 16:40
שירותי מחשוב ותשתיות 13/02/2017 - 16:39
ריענון הנחיות בנושא טוהר בחינות ועבודות 08/02/2017 - 10:26
רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון 24/01/2017 - 09:18
מערכת שעות לשנת תשע"ז - תארים מתקדמים 10/11/2016 - 16:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ד' 10/11/2016 - 16:42
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ג' 10/11/2016 - 16:41
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה ב' 10/11/2016 - 16:40
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז - שנה א' 10/11/2016 - 16:39
דרישות בלימודי יסוד ביהדות לסטודנטים חדשים בתשע"ז 31/10/2016 - 09:18
Syndicate content