בוחן בקורס 83116 מתמטיקה בדידה 1 (סמסטר אביב) - יום ראשון 28/5/2017

ביום ראשון 28/5/2017 בין השעות 12:00-13:30 (לא כולל הארכות זמן) יתקיים בוחן פנימי בקורס 83116 מתמטיקה בדידה 1.

הבוחן יערך בניין 1104 כיתה 249 .

בהצלחה!