הנחיות לכתיבת תיזה

עבור הנחיות לתיזה תואר שני לחצו כאן

עבור הנחיות לתיזה תואר שלישי לחצו כאן