ספרים חדשים

Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville

Deep learning
Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville
Cambridge : The MIT Press, 2016
006.31 GOO d

 an optimization, control, and stochastic networks perspective Communication networks : an optimization, control, and stochastic networks perspective 
R. Srikant, University of Illinois at Urbana-Champaign, Lei Ying
Cambridge, United Kingdom ; Cambridge University Press, 2014
621.382 SRI c 
סימולציה למהנדסי תעשיה סימולציה למהנדסי תעשיה
משה א’ פולטשק
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה [תשע"ז 2016]
חלק א
620.0044 פול.סי תשע"ז ‬  
   
   
   
   
   
   
   
  לרשימת ספרים שהתקבלו קודם לכן לחצו כאן