פרופ' אביעד פרידמן פיסיקה 2 83-103

Fundamentals of physics
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
Part 3
Publisher: Wiley
530 HAL f6

Full text of Vol. 3, Chap. 22
Full text of Vol. 3, Chap. 23
Full text of Vol.3, Chap. 24

  להצגת הקובץ יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • במסך שהתקבל הקישו על כרטיס הקורא שלך והקלידו פעמיים את מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
  • הקישו על תוצאות חיפוש אחרון בסרגל העליון במסך הבא.
  • הקישו על Off campus full-text
  • נפתח חלון של Single Sign On
  •  להזדהות כך:
    שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
    סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) 
Halliday and Resnick principles of physics Halliday and Resnick principles of physics
Jearl Walker
Publisher: Wiley
530 WAL h9
מבינים פיסיקה מבינים פיזיקה : (חשמל, מגנטיות ואופטיקה)
קרן קמינגז [ואחרים]
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית, (תש"ע).
530 מבי.פי תש"ע
Physics Physics
by Marcelo Alonso, Edward J. Finn
Publisher: Addison-Wesley
530 ALO p
Electromagnetics for engineers Electromagnetics for engineers
by Fawwaz T. Ulaby
Publisher: Pearson Prentice Hall
537 ULA e
Engineering electromagnetics Engineering electromagnetics
by Umran S. Inan, Aziz S. Inan
Publisher: Addison-Wesley
621.3 INA e
חשמל ומגנטיות/ כרך א'+ב' חשמל ומגנטיות/ כרך א'+ב'
אדווארד מ. פרסל
(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ח)-.
‫537.07 פרס.חש תשמ"ח‬

הסדרה מבוססת על תרגום של הספר:
E.M. Purcell, Berkeley Physics Course,Electricity and Magnetism, Vol. 2, 2nd ed, McGraw-Hill Inc, 1985
הסדרה עוסקת בתיאוריה האלקטרו-מגנטית וכוללת מושגי יסוד בפיסיקה קלאסית

שדות אלקטרומגנטיים שדות אלקטרומגנטיים
מרסלו שיפר, נדב שנרב
[תל אביב] : (עידן הדפוס), (תשס"ה 2004).
‫‫530.141 שיפ.שד תשס"ה
מבינים פיזיקה מודרנית מבינים פיזיקה מודרנית : לקורסי מבוא למהנדסים ומדענים
עורך ראשי: דוד פונדק
מאגנס
530 מבי.פי תש"ע