ד"ר ססיל יחזקאל מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר 83-255

The Intel microprocessors : 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit extensions : architecture, programming, and interfacing
by Barry B. Brey
Publisher: Pearson Prentice Hall
8th edition
004.165 BRE i8
The Intel microprocessors : 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro processor, Pentium II, Pentium III, and Pentium 4 : architecture, programming, and interfacing
by Barry B. Brey
Publisher: Prentice Hall
6st edition
004.165 BRE i6
An assembly language introduction to computer architecture An assembly language introduction to computer architecture : using the Intel pentium
by Karen Miller
Publisher: Oxford University Press
004.22 MIL a
  R. Hyde, The Art of Assembly Language Programming
  Intel 64 and IA32 Architecture Software, Developer’s Manual , 2008
 מבוא למיקרומחשבים ולמיקרומעבדים מבוא להנדסת מחשבים : מבוא למיקרומחשבים ולמיקרומעבדים
כותבים: שרה פולק, יעקב שינבוים, נונל טירר
(תל-אביב) : משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה : מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית : האוניברסיטה הפתוחה, בית הספר לטכנולוגיה, (תשס"ז).
‫004.16 פול.מב תשס"ז‬
 
מחשבים ומיקרומעבדים מחשבים ומיקרומעבדים
אייל ששון, יעקב שינבוים
[תל אביב] : המרכז לטכנולוגיה חינוכית, (תשנ"ג 1992).
‫‫ 004.16 ששו.מח תשנ"ג ‬‬
  "מחשבים ומיקרו מחשבים" חלק א' ו-ב' אוניברסיטה פתוחה, מט"ח.