גב' בן אהרון שימרית

מזכירות הפקולטה
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: