עבודות גמר לתואר שלישי

שם הסטודנט שם העבודה  מנחה  שנה
מלכה, דרור
Dror Malka
תכנון של רכיבים מוליכי גלים לשימוש בסיבים ויישומי העברת נתונים
Design of waveguide devices for fibers and data transmission applications
 
זאב זלבסקי 2014
זלוטניק, אלכס
Alex Zlotnik
שיטות קוואזי - אופטיות לעיבוד ושחזור מידע תלת מימדי 
Nearly optical methods for 3D data processing and reconstruction
זאב זלבסקי 2014
ביטמן, אסף
Assaf Bitman
עיצוב אלומה של קרינת טרה-הרץ רחבת סרט לאפליקציות דימות
Beam shaping of broadband THz radiation for imaging applications
זאב זלבסקי 2013
אברהם, דורון
Abraham, Doron
ננו רכיבים נשלטי תאורה
Optically controlled nano-devices
זאב זלבסקי 2011
שמר, אמיר
Amir Shemer
מימוש קונפיגורציות RF פוטוניקה לגילוי אותות בלוחמה אלקטרונית
RF photonics configurations for detection of electronic warfare signals
זאב זלבסקי 2010
גור, אבירם
Gur, Aviram
חילוץ מידע הקטן מאורך גל בשיטות סופר רזולוציה ויישומם על גבי מיקרוסקופ אופטי
Extracting sub lambda features by super resolved imaging methods using optical microscope system
זאב זלבסקי  2010
דואדי, חמוטל
Duadi, Hamootal
סופר-רזולוציה אופטי המבוסס על מערכות קידוד קונרנטיות וקיטוב
Special diffractive optical elements for 3-D and super resolved imaging
זאב זלבסקי 2011
מאירי, עמיחי
Meiri, Amihai
התקנים כל אופטיים ואלקטרו-אופטיים לשימושים מבוססי שבבי סיליקון
All optical and elctro- optical nanophotonic devices for silicon chips based applications
זאב זלבסקי 2012
סילמן, דוד
Sylman, David
אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים מיוחדים לדימות תלת ממדי וסופר רזולוציה
Optical super-resolution based on coherence and polarization coding systems
זאב זלבסקי 2011
שחמון, אסף
Shahmoon, Asaf
התקנים ננו-פוטוניים הניתנים לשליטה בעזרת שיטות אלקטרו-אופטיות וכל אופטיות
Electro-optical and all optical reconfigurable nano photonic devices
זאב זלבסקי 2011
לימון, עפר
Ofer Limon
טרנזיסטורים אלקטרו-אופטיים וכל אופטיים מבוססי סיליקון
Electro optical and all optical modulators on silicon chip
זאב זלבסקי 2009
שורץ, אריאל
Ariel Schwarz
שיטות סופר רזולוציה אופטיות המבוססות על מערכות קידוד אורך גל וזמן 
Optical super-resolution methods based on wavelength and time multiplexing coding systems
זאב זלבסקי 2013
 אלבז, דוד
 Elbaz, David
תכנונים חדשים של סיבים אופטיים וכבלים קואקסיאליים המיועדים לשיפור אופן העברת המידע 
New optical fiber and coaxial cable designs with improved data transmission characteristics
זאב זלבסקי 2012
ליבשיץ פבל
Livshits, Pavel
תכונות מפולגות של חיבורים פנים שבביים המיושמים בקנה מידה ננומטרי
Distributed properties of interconnection lines in nano-scale ULSI devices
אריה וייס 2011
פיבישבסקי, לב
Faivishevsky, Lev
חישוב יעיל של ערכי תורת האינפורמציה עם שימושים ללמידת מכונה
Efficient computation of information theoretic entities with applications to machine learning
יעקב גולדברגר 2011
ישראל גרשמן
Israel Gershman
ניתוח אל-הרס כמותי של התקדמות סדקים בהלחמות רכיבים אלקטרוניים הנמצאים במאמץ תרמו-מכני
Non destructive quantitative analysis of crack propagation in solder joints under cyclic thermo-mechanical loading
יוסף ברנשטיין 2012
זנקו, אבי 
Avi Zanko
טכניקות קידוד לתקשורת אלחוטית
Coding techniques for wireless communication
 
אמיר לשם 2014
נפרסטק, אשרי
Oshri Naparstek
גישה דינאמית להקצאת ספקטרום ברשתות רדיו קוגניטיביות
Dynamic specturm access in large scale cognitive networks
 
אמיר לשם 2014
 כהן, קובי
Cohen, Kobi
פרוטוקולי תקשורת, טכניקות לעיבוד אותות ויחסי חליפין עבור רשתות סנסורים אלחוטיות מוגבלות אנרגיה וספקטרום
Energy and spectrum efficient communication protocols, signal processing techniques and tradeoffs for wireless sensor networks
אמיר לשם 2012
 תורג’מן, ליאור
 Lior Turgeman
 
שיפור שיטות מדידה ועיבוד אות של תמונת זמני חיים פלואורסצנטיים עבור דגימות ביולוגיות 
Improving FLIM data and acquisition methods for biological specimens
דרור פיקסלר 2013
גרודנסקי, דניאל
Daniel Grodensky
מדידת טווח לייזר באמצעות שיטות דחיסה לא קוהרנטיות
Laser ranging using incoherent pulse compression techniques
 
אבי צדוק 2014