תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומתמטיקה

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר פריא"ל (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר הפריא"ל הוא העדכני והקובע.

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תנאי מעבר לשנה לשנה