תכניות לימודים - הנדסת מחשבים

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר פריא"ל (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר הפריא"ל הוא העדכני והקובע.

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב 

תנאי קדם - הנדסת מחשבים