תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומוסיקה

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר פריא"ל (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר הפריא"ל הוא העדכני והקובע.

תשע"ז

תשע"ו