פרויקטי-גמר שנה"ל תשע"ז - ביו הנדסה

שם הפרויקט שם המנחה

בניית מערכת לריצוף גנטי של נוגדנים ברמת התא הבודד

דר' יערי גור

ד"ר פזית פולק

ד"ר רונן הופ

מציאת מאפיינים משותפים ברצפים גנטיים של נוגדנים

דר' יערי גור

גב' גדעוני כהן מוריה

בניית מנבא להצלחה בפעולות השונות במשחק כדורסל

דר' יערי גור

גב' גדעוני כהן מוריה

אלגוריתם לזיהוי אשכולות בעלי משמעות ביולוגית בעזרת מטלב

דר' קליסקי תומר

מר קנטר איתמר

פיתוח אלגוריתם למידה חישובי לסיווג של שזירה חלופית של גנים במידע גנומי

דר' קליסקי תומר

מר בן חיים ניסים

תכנון שדות מגנטיים מורכבים לשליטה על התארגנות רשת עצבית

פרופ' שפי אורית

גב' מרכוס (בוכניק) מיכל

תכנון שדות מגנטיים מורכבים לארגון פלטפורמה תלת ממדית משובצת ננוחלקיקים מגנטיים

פרופ' שפי אורית

גב' פסיג מירב

ניתוח מורפולוגי של המבנה המסועף של שלוחות תאי העצב

פרופ' שפי אורית

מר עופר נתנאל

מיקרוסקופיה של גלאי קרינה

פרופ' וייס אריה

מיקרוסקופ כח-אטומי

פרופ' וייס אריה

גילוי טילומרים

פרופ' וייס אריה

איפיון של ננו-חלקיקי זהב בעזרת מיקרוסקופ כוח אטומי (AFM) לצורך שימושים רפואיים

פרופ' פופובצר רחלה

גב' מאיר רינת

איפיון אימפדנס של אלקטרוליט

פרופ' שפי אורית

מר טנדייטניק פיני

גב' זילוני נטע