יועצים אקדמים

יועצים אקדמיים הנדסת חשמל, תואר ראשון :
 פרופ' אורית שפי 
פרופ' שרגא ברוס
פרופ' אריה וייס 
ד"ר גור יערי

יועצים אקדמיים הנדסת מחשבים, תואר ראשון :
פרופ' כרמית חזאי
ד"ר דרור רביץ

יו"ר ועדת ההוראה לתואר ראשון  - פרופ' אלכס פיש

יו"ר ועדת ההוראה לתארים מתקדמים - פרופ' שרון גנות