יום פתוח בפקולטה להנדסה: י"ב באלול, 3.9.2017

קוד הנחה לדמי רישום לכל התארים:  3097800