קורס רענון במתמטיקה לעולים לשנה א' בהנדסה

ברכות על קבלתכם לפקולטה להנדסה בר אילן

בשבוע לפני פתיחת שנת הלימודים אנו נקיים קורס ריענון במתמטיקה עם מר עומר וגנר הקורס מיועד לכל הסטודנטים העולים לשנה א' והינו חובה לכל הסטודנטים וללא תוספת תשלום.

להלן פירוט מועדי הקורס וחלוקה לקבוצות לפי שמות משפחה:

 

קבוצה ראשונה: שמות משפחה המתחילים באותיות א'-י'

ימי לימוד ראשון, שני, ושלישי 15/10/17-17/10/17 בין השעות 9:00-13:00 בבניין הנדסה 1104 חדר 42

ובשעות המחלקה בשבוע הראשון ללימודים ביום שני 23/10/17 בין השעות 8:00-10:00 בבניין הנדסה 1102 אולם 2.

 

קבוצה שנייה: שמות משפחה המתחילים באותיות כ'-ת'

ימי לימוד רביעי, חמישי ושישי 18/10/17-20/10/17 בין השעות 9:00-13:00 בבניין הנדסה 1104 חדר 42

ובשעות המחלקה בשבוע הראשון ללימודים ביום שני 23/10/17 בין השעות 8:00-10:00 בבניין הנדסה 1102 אולם 2.

 

שנת לימודים פורייה ומהנה.