בוחן בקורס 83103 פיזיקה 2 (סמסטר אביב) - יום חמישי 23/11/2017

ביום חמישי 23/11/2017 בין השעות 09:00-11:00 (כולל הארכות זמן) יתקיים בוחן בקורס 83103 פיזיקה 2  (סמסטר אביב)

הבוחן יערך בבניין 1102 אולם 2

בהצלחה!