בוחן בקורס 83102 פיזיקה 1 - יום שני 20/11/2017

ביום שני 20/11/2017 בין השעות 08:00-10:00 (כולל הארכות זמן) יתקיים בוחן בקורס 83102 פיזיקה 1 

להלן החלוקה לכיתות:

קבוצה 01 , ד"ר סטאס בורוב -  בניין 1102 אולם 2

קבוצה 04, ד"ר גור יערי, שמות משפחה א'-י' - בניין 507 כיתה 201

קבוצה 04 ד"ר גור יערי, שמות משפחה כ'-ת' - בניין 507 כיתה 203

בהצלחה!