בוחן בקורס 83-250 אוטומטיים וחישוביות - יום ראשון ה- 26/4/18

ביום ראשון ה- 26/4/2018 בין השעות 10:00-11:30 יתקיים בוחן פנימי בקורס 83250 אוטומטיים וחישוביות עם פרופ' כרמית חזאי באולם 53 בבניין 1105

בהצלחה!