בוחן בקורס 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה - יום רביעי ה- 25/4/18

ביום רביעי ה- 25/4/2018 בין השעות 8:30-9:30 יתקיים בוחן פנימי בקורס 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה עם ד"ר אסף אלבו

באולם 2 בבניין 1102 ובאולם 22 בבניין 1103.

להלן החלוקה לכיתות:

אולם 2 - מאברהם רביד עד לוי טל

אולם 22 - מלוי עינת עד תמיר ייטב

בהצלחה!