הרשמה לבקשת מלגות לשנה"ל תשע"ט

את טפסי הבקשה יש למלא באופן מוקלד ולשלוח למייל על פי המפורט בפרסום.

מועד אחרון להגשת הבקשות הינו 31.7.2018.

לפרטים נוספים לחצו כאן