טפסים לסגל

מספר טופס שם הטופס פרטים להורדת הטופס
00 בקשה לנסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר/תקציב אחר לעובד מנהלי

מדור:גזברות-תשלומי סגל אקדמי

להורדת הטופס
00 בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית

מדור: לשכת הרקטור

להורדת הטופס
00 בקשה לעבודה נוספת

מדור: לשכת הרקטור

להורדת הטופס
01 בקשה לקבלת שירותי מחשב בבר אילן

מדור: המרכז לתקשוב ומידע

מינוי חדש

להורדת הטופס
00 בקשה לרכישת מחשב וציוד נלווה

מדור: המרכז לתקשוב ומידע

להורדת הטופס
00 בקשה לשבתון או חל"ת

מדור : לשכת הרקטור

להורדת הטופס
00 ד"וח הרצאות לפי שעות

מדור:יחידת משכורת

מידע שימושי: דייוח על שעות הרצאה מעבר לשעות הקבועות,עליהן מקבלים תוספת שכר(למשל במקרה של החלפת מרצה אחר בקורס)

להורדת הטופס
00 דו"ח כספי מנסיעה לחו"ל

מדור: גזברות-תשלומי סגל אקדמי

להורדת הטופס
00 דו"ח על השתלמות בחו"ל

מדור:גזברות

מידע שימושי: טופס זה ממלאים כשחוזריםמ נסיעה לחו"ל ,על מנת לקבל החזרים על הוצאות.יש לצרף קבלות מקוריות(אנא צלמו לכם עותק של הקבלות למקרה שמשהו ילך לאיבוד).והעתקים של כרטיסי טיסה לכל מקרה.

להורדת הטופס
00 הזמנת תוכנת MATLAB למחשב באוניברסיטה המחובר לרשת

מדור: המרכז לתקשוב ומידע

להורדת הטופס
00 טופס אישור הצעת מחקר לגורמי חוץ

מדור:רשות המחקר

להורדת הטופס
00 טופס בקשה לאישור עבודה מנהלית נוספת

מדור:משאבי אנוש

להורדת הטופס
00 טופס בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה לשנת תשס"ט

מדור: משאבי אנוש

להורדת הטופס
00 טופס בקשה להארכת זמן בחינה מעבר לשעתיים

מדור: לשכת הרקטור

להורדת הטופס
00 טופס בקשה לחידוש שירותי מחשב

מדור: המרכז לתקשוב ומידע

להורדת הטופס
00 טופס בקשה לנסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר

מדור:רשות המחקר

להורדת הטופס
00 טופס בקשה לפדיון קקמ"ב

מדור: גזברות-תשלומי סגל אקדמי

להורדת הטופס
00 טופס בקשת החזר הוצאות מקרן קשרי מדע

מדור: גזברות-תשלומי סגל אקדמי

להורדת הטופס
00 טופס דו"ח סיום שבתון

מדור:גזברות-תשלומים סגל אקדמי

להורדת הטופס
00 טופס הודעה על תגלית

מדור:רשות המחקר

להורדת הטופס
00 טופס הצהרת משתמש קצה לרכישת MAPLE

מדור: המרכז לתקשוב ומידע

להורדת הטופס
00 טופס הצהרת נוכחות לסגל אקדמי

מדור:יחידת משכורת

מידע שימושי:את הטופס מגישים חברי הסגל הבכיר ליחידת משכורת אחת לחודשיים

להורדת הטופס
00 טופס נוהל הגשת הצעת מחקר ודו"חות מדעיים באמצעות רשות המחקר

מדור:רשות המחקר

להורדת הטופס
00 טופס נסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר

מדור: לשכת הרקטור

להורדת הטופס
01 טופס נסיעות

מדור: יחידת משכורת

מידע שימושי: יש למלא ולעדכן טופס נסיעות פעם בשנה,גם לבעלי רכב.

להורדת הטופס
00 טפסים של ועדת אתיקה

מדור: לשכת הרקטור

להורדת הטופס
00 נספח לטופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות מחקרית או שבתון

מדור : לשכת הרקטור

להורדת הטופס
01 עדכון פרטים אישיים

מדור:משאבי אנוש

מינוי חדש

להורדת הטופס
00 פרטים אישיים של חברי סגל היוצאים לשבתון בחו"ל

מדור: לשכת הרקטור

להורדת הטופס
00 רכישת מחשב/ציוד מדעי מקרן לקשרי מדע בינלאומיים

מדור:גזברות-מדור תשלומי סגל אקדמי

להורדת הטופס
01 שאלון אישי(במקום טופס 101)

מדור: יחידת משכורת

להורדת הטופס