תקנונים

שלחו לחבר

נהלי האוניברסיטה והפקולטה להנדסה

סטודנטים יקרים, התקנונים הנ"ל ילוו אתכם במהלך לימודיכם ויסייעו במידע עדכני לגבי זכויותיכם, חובותיכם וכללי ההתנהגות. אנא קראו אותם בעיון.

לתקנון בחינות לחצ/י כאן

לתקנון בחנים פנימיים לחצ/י כאן

לתקנון מילואים לחצ/י כאן

לתקנון מועדים מיוחדים עם נבחני השנה העוקבת לחצ/י כאן

לתקנון יולדות לחצ/י כאן