שלחו לחבר

חישה מרחוק של ספקטרום הקרינה של חומרי בעירה ב-NIR

שנה
2015

Remote Sensing of the Spectral Emission of flames

תיאור הפרויקט:

תיאור הפרוייקט: ביצוע מרחוק של מדידות ספקטראליות מדוייקות של חומרי בעירה באמצעות ספקטרומטר. מדידות בטווחים בינוניים (עשרות עד מאות מטרים), ניתוח התוצאות , וזיהוי פסי הפליטה של חומרי הבעירה השונים.

תכולת הפרויקט:

1) תכנון ובניית מערכת אופטית לאיסוף הקרינה לסיב הכניסה של הספקטרומטר.
2) מדידת הספקטרום של מדגם חומרי בעירה כגון : עץ שמנים נפט ודלקים שונים. 
3) ניתוח התוצאות והתאמה לקווי הקרינה של חומרי הבעירה הבסיסיים.
4) השוואה למדידות שנעשו במעבדה בטווחים קצרים ושערוך ההשפעות האטמוספיריות 

דרישות:

בשיתוף עם:

מקורות:

דוא"ל: meir@danino.org

תאריך עדכון אחרון : 16/06/2015