יועצים אקדמים

שלחו לחבר

יועצים אקדמיים הנדסת חשמל, תואר ראשון :
ד"ר מוטי פרידמן - שנים ב'-ג'
פרופ' גור יערי - שנים א', ד'

יועצים אקדמיים הנדסת מחשבים, תואר ראשון :
פרופ' אופיר וובר - שנים א'-ב'
ד"ר הלל קוגלר - שנים ג'-ד'

יועץ לענייני מילואים - ד"ר יאיר נועם

יועץ לתיכוניסטים - ד"ר בני זיידל

יו"ר ועדת ההוראה לתואר ראשון  - פרופ' כרמית חזאי

יו"ר ועדת ההוראה לתארים מתקדמים - פרופ' אורית שפי