מצטייני דקן ורקטור לתואר ראשון בשנה"ל תשע"ט

שלחו לחבר

הפקולטה להנדסה מברכת את מצטייני רקטור ודיקן לשנה"ל תשע"ט

מצטייני רקטור:
דלה טורה שגיא - הנדסת חשמל
מלק יהושע אריאל - הנדסת חשמל
קרני אורי - הנדסת מחשבים

מצטייני דיקן:
פרידמן אריה יונתן - הנדסת מחשבים
רביב מאיר טובאל - הנדסת מחשבים
מזרחי יהונתן - הנדסת מחשבים
לוי דניאל - הנדסת חשמל
פרידמן יוני - הנדסת מחשבים
בן-עמי שי משה - הנדסת חשמל
כוזרי עומרי - הנדסת חשמל
שוב אמיר - הנדסת חשמל
קורדנה שי - הנדסת מחשבים
מאנע סאן - הנדסת מחשבים
כהן עדי - הנדסת חשמל
ליוש אלעד - הנדסת חשמל
ברקוביץ אלישבע - הנדסת חשמל
ריכטר שגיא - הנדסת חשמל
 

 

תאריך עדכון אחרון : 27/07/2020