פרוייקטים

English שלחו לחבר
שנה מגמה מסלול מבצע/ים מנחה פרוייקט
2018 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד מימוש מבוקר של AES
2018 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל פלסמוניקת גרפן אוקסיד
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה אופטימיזציה לזמן חשיפה במערכת אופטית למדידת עומק חדירה של ננו חלקיקים ברקמה
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים קוגלר הלל אימות פורמלי של רכיב חומרה ביולוגי מקבילי
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים קוגלר הלל אימות פורמלי של רכיב תוכנה למערכות נהיגה אוטומטיות
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים קוגלר הלל אימות פורמלי של רשתות נוירונים ולמידה עמוקה
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה איפיון אימפדנס של אלקטרוליט
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות אלגוריתם רב-ערוצי בייסיאני לשיערוך דובר
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה אנטנת מהוד דיאלקטרי
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI נוה דורון אפיון ומדידה של התקנים המבוססים על חומרים דו מימדים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI פרנקל בנימין ארכיטקטורה של מכפל סקלרי מהותך חסכוני באנרגיה
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים פרנקל בנימין ארכיטקטורה של מעבד מקבילי בהספק נמוך
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד
פיש אלכסנדר
בחינת תקיפות הספק חדישות על מערכות-על-שבב
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד בחינת תקיפות הספק מתקדמות על זכרונות
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה ביצועי מד טווח-לייזר על-בסיס סדרות קידוד בתרחישים מרובי מטרות
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה דגן פדר עידית בניית מערכת אופטית ייחודית למדידת פרופיל פיזור מלא של רקמות
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI נוה דורון גלאי קרינה תרמית מבוססי גרפן
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים וובר אופיר דפורמציה של תמונות בעזרת התקן בעל מסך מגע
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI קרן אסנת הגנות על מעגלי הפריפרייה של מערכי זיכרון מסוג SRAM מפני התקפות הספק
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה הדמיית גלי פרא וקטוריים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות גנות שרון הפרדת מקורות אודיו ע"י פירוק למטריצות חיוביות
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד
פיש אלכסנדר
הקמת מערך בדיקה וחקירה של שבב לאחר ייצור
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה הקמת מערכת לריצוף גנטי של נוגדנים מתאים בודדים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות הרחבת רוחב פס של אות טלפוני באמצעות רשת של רשתות נוירונים מלאכותיות
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה השוואה בין מערכות FLIM במישור התדר ובמישור הזמן
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה דואדי חמוטל התקני אופטיקה בזמן להסתרת מידע
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI תימן אדם
שור יוסף
וסת מתח הניתן לסינתוז
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI שור יוסף חיישנים משולבים מבוססים Ring Oscillator
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה חישה ביורפואית ע"י ניתוח זמני של תנודות ננומטריות
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים חזאי כרמית חישוב מבוזר של חיתוך עם חשיפה מינימלית