English שלחו לחבר

פרוייקטים

שנה מגמה מסלול מבצע/ים מנחה פרוייקט
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים חזאי כרמית חישוב מבוזר של חיתוך עם חשיפה מינימלית
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI יוריסטיקות ואלגוריתמים לשיפור ביצועי מכפלים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל התמחות בתקשורת יישום בFPGA למפענח טורבו לקודי קונבולוציה מבוסס על MAP
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים התמחות בתקשורת יישום יעיל בFPGA של מפענח Viterbi לקודי קונבולוציה
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה יצירת מערכת אוטומציה עבור מערכת FLIM במישור התדר
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים רביץ דרור כיסוי מחסום ע"י מישמרות של חיישנים נייחים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI שביט נתנאל לוגיקת DML לביצועים גבוהים וצריכת אנרגיה נמוכה
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI תימן אדם
שור יוסף
מגבר גילוי בעל הגבר ורוחב סרט גבוה עבור זכרון דינאמי מוטמע
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה דיאמנדי חגי מד טווח לייזר מבוסס על מקלט אופטי קוהרנטי
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד
פיש אלכסנדר
מדידות שבב לאחר ייצור וניתוח צריכת הספק
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה מדידת פלזמונים במבני זהב ננומטרים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה מחקר הצפנה אופטית
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים גלס רן מימוש וניתוח השוואתי של סכמות קידוד עבור פרוטוקולים אינטראקטיביים בקצב גבוה
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים חזאי כרמית
גלס רן
מימוש מטבע דיגיטלי דמוי Bitcoin עם אלגוריתם Cuckoo-Hashing
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI ויצמן יואב
צוקר דוד
מימוש מנגנון הצפנה סימטרי על מערכת חומרה ובניית מערך התקפה רגיש לפליטה אלקטרומגנטית המאפשר חילוץ המפתח הסודי
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים גלס רן
חזאי כרמית
מימוש סביבת סימולציה עבור טכנולוגיית BlockChain
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה מימוש שערים לוגיים ביולוגיים - השפעת חלקיקי זהב וחומציות על פלורוסנציה
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה וייס אריה מיקוסקופיה של גלאים גרעיניים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל וייס אריה ממשק מוח-מחשב
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI מעגל זיהוי אנלוגי המבוסס על PUF
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות טנדייטניק פיני מערכת לאיסוף ועיבוד אות שמע
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה וייס אריה מערכת למדידת טמפרטורת פירוק של DNA
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה ניתוח גלי אור וקול מולכים בהתקני סיבים אופטיים בעלי קוטר קטן
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה קליסקי תומר ניתוח דאטה גנומי של התפתחות גידולים סרטניים לאורך זמן
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה ניתוח ואיפיון מעגלים פוטוניים משולבים פסיביים בסיליקון
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI ניתוח ותיכנון מעגלי לוגיקת Dual-Mode לשימוש במערכות "חישוב משוערך"
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה יערי גור ניתוח מוטציות גנטיות בנוגדנים באמצעות מודלים הסתברותיים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI סינכרון מקלט -משדר בתקשורת מולקולרית
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה סנתוז ננו חלקיקים אורגניים לצרכים רפואיים
2017 תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה וייס אריה עיבוד תמונות במיקרוסקופיה