מלגה לשנה"ל תשפ"ג לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון

ההרשמה לבקשות מלגה לשנה"ל תשפ"ג לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון נפתחה ב-1.6.2022

תהליך ההגשה יתבצע דרך מערכת האינ-בר בלבד.

מועד אחרון להגשת בקשות 31.8.2022

מועד מאחרים – במהלך ספטמבר אוקטובר

תאריך עדכון אחרון : 02/06/2022