עדכון מצב

לאור האירועים ובאופן התואם את הנחיות פיקוד העורף, האוניברסיטה תעבוד במתכונת שבת, 
דהיינו לא יתקיימו לימודים, בחינות ומעבדות. 
העבודה בקמפוס תתקיים במתכונת מצומצמת ויינתנו שירותים חיוניים בלבד,
כדוגמת מעבדות ניסיוניות מסוימות, ובתיאום מראש באמצעות סגנית הנשיא למחקר. 
בנוסף עקב המצב כל הספריות יהיו סגורות.

אנחנו דואגים לתושבי הדרום ומבקשים מכולם ומכל המגוייסים לשמור על עצמם!

מאחלים לכולם שקט ובשורות טובות


In light of the events and by the directives of the Home Front Command, the university will work in the Shabbat format, i.e. there will be no studies, exams, and labs.

he work on campus will be held in a limited format, and only essential services will be provided, such as certain experimental laboratories, and in coordination in advance through the Vice President for Research. In addition, due to the situation, all libraries will be closed tomorrow.

We care about the people of the South and ask everyone and all the recruits to take care of themselves!

Wishing everyone peace and good news.

תאריך עדכון אחרון : 11/10/2023