כתבי עת

שלחו לחבר
Journal Name Bookcase Shelf No.
Academy update: New York Academy of Sciences member newsletter  313 
ACM computing surveys  313 
Analog integrated circuits and signal processing  314 
Circuits, systems, and signal processing‎  314 
Communications of the ACM  314-317 
Computer  317-319 
Computing reviews  319-320 
Engineering in medicine and biology  321 
Foundations of Control and Management Sciences  321 
IEEE applications & practice  321 
IEEE circuits and devices  321 
IEEE circuits and systems magazine (1979)  321 
IEEE circuits and systems magazine (2001-)  321 
IEEE Solid-State Circuits Society news  322 
IEEE Circuits and Systems Society newsletter  321 
IEEE communications magazine  321-322 
IEEE control systems magazine  322 
IEEE Information Theory Society newsletter  322 
IEEE journal of solid-state circuits  322 
IEEE solid-State Circuits Society quarterly newsletter   
IEEE journal on selected areas in communications  322 
IEEE Professional Communication Society newsletter  322 
IEEE sensors journal  322 
IEEE signal processing letters  322 
IEEE signal processing magazine  322 
IEEE spectrum  322-323 
Region 8 News  323 
Institute  323 
IEEE technology and society magazine  323 
IEEE The life members newsletter  323 
IEEE transactions on advanced packaging  323 
IEEE aerospace and electronic systems society newsletter  323 
IEEE aerospace and electronic systems magazine   
IEEE transactions on aerospace and electronic systems  323 
IEEE transactions on automatic control‎  323 
IEEE transactions on biomedical engineering  323 
IRE transactions on circuit theory  323 
IEEE Transactions on Circuit Theory  323-324 
IEEE transactions on circuits and systems  324-337 
IEEE transactions on circuits and systems for video technology  337 
IEEE transactions on communications  337 
IEEE transactions on components and packaging technologies  337 
IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems‎  337 
IEEE transactions on computers  338-340 
IEEE transactions on control systems technology  340 
IEEE transactions on education  340 
IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing  340 
IEEE transactions on information theory  340-343 
IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering  343 
IEEE transactions on power systems  343 
IEEE transactions on professional communication  343 
IEEE transactions on reliability  343-344 
IEEE transactions on semiconductor manufacturing  344 
IEEE transactions on signal processing  344 
IEEE transactions on software engineering  344-345 
Interface: publication of the IEEE Education Society and the ASEE's Electrical and Computer Engineering Division  345 
International journal of circuit theory and applications  345 
IRE International Convention Record  345 
IRE transactions on military electronics  323 
Journal of circuits, systems, and computers‎  345 
Journal of electrical engineering & technology  345 
Journal of the Association for Computing Machinery  345-347 
Journal of the Franklin Institute  347 
Lucent magazine  347 
Microwave engineering Europe  347 
New carrier  347 
Optics & laser Europe  347 
Outlook : IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society newsletter  347 
Proceedings of the IEEE  7-8  348-364 
Proceedings, annual Reliability and Maintainability Symposium  364-366 
Reliability Physics, Annual International Symposium  366 
Reliability Society newsletter  366 
Science  8-9  366-385 
Sciences  386 
Scientific American  386