גב' ימיני דינה

ראש מנהל הפקולטה
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: