ד"וח הרצאות לפי שעות

מספר טופס: 
סיווג: 
תיאור: 

מדור:יחידת משכורת

מידע שימושי: דייוח על שעות הרצאה מעבר לשעות הקבועות,עליהן מקבלים תוספת שכר(למשל במקרה של החלפת מרצה אחר בקורס)