מערכת שעות לשנת תשע"ט - תארים מתקדמים

סטודנטים שלום,

לצפיה במע' השעות סמסטר א'

לצפיה במע' השעות סמסטר ב'

שימו לב כי המע' איננה סופית ויתכנו שינויים נוספים!