קורסי קיץ לשנה"ל תשע"ח

          קורסי הקיץ יתקיימו בין התאריכים 29/7/2018-5/9/2018

          תאריכי תחילת הקורסים:

          83-114-08 חדו"א 2 – 29/7/2018

          83-115-07 מד"ר – 30/7/2018

          83-204-07 מכניקה קוונטית שימושית – 29/7/2018

          83-223-05 תכנות מונחה עצמים – 29/7/2018

          83-253-08 תכן לוגי – 31/7/2018

          83-308-05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים – 30/7/2018

          83-315-05 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים – 31/7/2018

          83-009-01 סדנת אנדרואיד – 30/7/2018

שם הקורס

מספר קורס

 

מרצה/מתרגל

ימים ושעות

חדר

בחינה

חדו"א 2

2,295 ₪

 

83-114-10

 

הרצאה

 

גב' אירינה ראיצ'יק

א' 09:00-13:00

ג' 09:00-13:00

243

מועד א- 16/9/18

מועד ב- 10/10/18

83-114-11

תרגיל

גב' אירינה ראיצ'יק

א' 13:00-16:00

ג' 13:00-16:00

243

מד"ר

1,148 ₪

 

83-115-09

הרצאה

גב' זהבית צבי

ב' 09:00-13:00

243

מועד א- 6/9/18

מועד ב- 4/10/18

83-115-10

תרגיל

גב' זהבית צבי

ב' 13:00-17:00

243

מכניקה קוונטית שימושית

1,530 ₪

 

83-204-07

הרצאה

פרופ' לאוניד פייגל

א' 09:00-15:00

244

מועד א- 17/9/18

מועד ב- 18/10/18

83-204-08

תרגיל

מר יונתן מסיקה

א' 15:00-17:00

244

תכנות מונחה עצמים

1,530 ₪

 

83-223-05

הרצאה

ד"ר נעה סלייטר

א' 09:00-13:00

249

מועד א- 16/9/18

מועד ב- 7/10/18

83-223-06
83-223-09

תרגיל

מר חיים שפיר
מר אור גרשון

א' 13:00-17:00

249
329

תכן לוגי

1,148 ₪

83-253-10

הרצאה

פרופ' שמואל וימר

ג' 09:00-13:00

249

מועד א- 14/10/18

מועד ב- 4/11/18

83-253-11
83-253-14

תרגיל

מר בנימין פרנקל
מר גילעד פלן

ג' 13:00-15:00

249
329

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

1,913 ₪

83-308-05

הרצאה

פרופ' אלכס פיש
ד"ר אדי תימן

ב' 11:00-14:00

ד' 11:00-14:00

249

מועד א- 3/10/18

מועד ב- 21/10/18

83-308-06

תרגיל

מר דוד צוקר

ב' 14:00-16:00

ד' 14:00-16:00

249

מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים

1,148 ₪

83-315-05

מעבדה

מר דוד צוקר
מר נתנאל שביט

ג' 09:00-15:00

368

מעבדה

סדנת אנדרואיד

1,148 ₪

83-009-01

הרצאה

מר טנדייטניק פנחס

ב' 16:00-17:00

ד' 16:00-17:00

223

מעבדה

83-009-02

מעבדה

מר טנדייטניק פנחס

ב' 17:00-19:00

ד' 17:00-19:00

223