בוחן 83110 אלגברה לינארית - יום רביעי 19/12/2018

ביום רביעי 19/12/2018 בין השעות 16:00-17:30 יתקיים בוחן פנימי בקורס 83110 אלגברה לינארית

להלן החלוקה לכיתות:

קבוצה 01 של ד"ר מיטל אליהו-רובינסון

שמות משפחה א- כ' ← אולם 2 בניין 1102

שמות משפחה ל' – ת' ← אולם 22 בניין 1103

 

קבוצה 09 – של ד"ר שפרה רייף

אולם 22 בניין 1103

 

בהצלחה!