פתיחת הרשמה למלגות אימפקט

ידידי צה"ל מעניקים מלגות לימודים לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם

מלגות אימפקט מיועדות לסטודנטים לוחמים או תומכי לחימה עד דרגת סרן (כולל), אשר שירתו שירות צבאי מלא, המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית. ניתן להגיש בקשה למלגה זו עד חמש שנים משנת השחרור מצה"ל.

המלגה ע"ס 4000$ תינתן לסטודנטים המתאימים לכל שנת לימוד לאורך כל התואר.

זכאים להגיש בקשה סטודנטים לתואר ראשון אשר בשנה"ל תש"פ יהיו בשנה א' או ב'.

מועד אחרון להגשה 31.5.2019

פרטים נוספים והרשמה ישירות באתר https://www.fidfimpact.org/impact