פתיחת ההרשמה לבקשת מלגות - תואר ראשון - תש"פ

לידיעתכם, נפתחה ההרשמה לבקשת מלגות לשנה"ל תש"פ לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

את טפסי הבקשה יש למלא באופן מוקלד ולשלוח למייל על פי המפורט בפרסום המצ"ב.

מועד אחרון להגשת בקשות 31.7.2019.