מבחן אמיר"ם

לידיעתכם,

 

האוניברסיטה מקיימת מבחן אמיר"ם ביום ראשון בתאריך 6/10/19 ,הרישום יתקיים ביום ראשון בתאריך 15/9/19.

 

מידע מפורט מופיע בקישור https://www1.biu.ac.il/Amiram