בחינות סמסטר א' תשפ"ב

מצ"ב לוח הבחינות הפרונטליות בהנדסה (יש להתעדכן באינ-בר בנוגע לשיבוץ חדרים)

תקופה מועד תאריך יום שעה קוד קבוצת קורס שם קבוצת קורס מרצה
סמסטר א' מועד א' 16/01/2022 א' 16:00 83211-01 פונקציות מרוכבות פרופ' ברוקס שמעון
סמסטר א' מועד א' 16/01/2022 א' 16:00 83211-08 פונקציות מרוכבות פרופ' ברוקס שמעון
סמסטר א' מועד א' 16/01/2022 א' 16:00 83500-01 מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע ד"ר כהן איציק
סמסטר א' מועד א' 17/01/2022 ב' 12:30 83306-01 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים ד"ר לוי תומר
סמסטר א' מועד א' 18/01/2022 ג' 09:00 83102-01 פיזיקה 1 ד"ר אלון שחר
סמסטר א' מועד א' 19/01/2022 ד' 16:00 83381-01 מערכות הפעלה מר שפיר חיים
סמסטר א' מועד א' 20/01/2022 ה' 09:00 83606-01 אמינות של מערכות חומרה ד"ר ויצמן יואב
סמסטר א' מועד א' 20/01/2022 ה' 09:00 83665-01 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה פרופ' קליסקי תומר
סמסטר א' מועד א' 20/01/2022 ה' 09:00 83882-01 למידה עמוקה פרופ' גולדברגר יעקב
סמסטר א' מועד א' 23/01/2022 א' 16:00 83112-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ד"ר שיינר ארז
סמסטר א' מועד א' 23/01/2022 א' 16:00 83112-08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ד"ר בר-און אחיה
סמסטר א' מועד א' 23/01/2022 א' 16:00 83453-01 חישוב מבוזר ד"ר גלס רן
סמסטר א' מועד א' 25/01/2022 ג' 09:00 83841-01 למידת מכונה סטטיסטית פרופ' גולדברגר יעקב
סמסטר א' מועד א' 25/01/2022 ג' 12:30 83612-01 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים פרופ' תימן אדם
סמסטר א' מועד א' 26/01/2022 ד' 16:00 83302-01 אותות אקראיים ורעש פרופ' סומך ברוך ענלייה
סמסטר א' מועד א' 27/01/2022 ה' 12:30 83253-01 תכן לוגי ד"ר לוי איתמר
סמסטר א' מועד א' 27/01/2022 ה' 16:00 83110-01 אלגברה לינארית ד"ר שיינר ארז
סמסטר א' מועד א' 27/01/2022 ה' 16:00 83635-01 למידה מבוססת חיזוקים ד"ר פתיה איתן
סמסטר א' מועד א' 27/01/2022 ה' 16:00 83110-08 אלגברה לינארית ד"ר מצרי אליהו
סמסטר א' מועד א' 28/01/2022 ו' 09:00 83620-01 תורת האינפורמציה פרופ' סומך ברוך ענלייה
סמסטר א' מועד א' 31/01/2022 ב' 12:30 83210-01 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי
סמסטר א' מועד א' 31/01/2022 ב' 12:30 83210-08 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי
סמסטר א' מועד א' 31/01/2022 ב' 12:30 83455-01 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 ד"ר לשם גיא
סמסטר א' מועד א' 01/02/2022 ג' 16:00 83120-01 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע
סמסטר א' מועד א' 01/02/2022 ג' 16:00 83120-08 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע
סמסטר א' מועד א' 01/02/2022 ג' 16:00 83624-01 עיבוד ספרתי של אותות 2 פרופ' גנות שרון
סמסטר א' מועד א' 02/02/2022 ד' 12:30 83356-01 מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת
סמסטר א' מועד א' 03/02/2022 ה' 16:00 83206-01 מערכות לינאריות ד"ר נועם יאיר
סמסטר א' מועד א' 03/02/2022 ה' 16:00 83206-08 מערכות לינאריות ד"ר שוורץ עופר
סמסטר א' מועד א' 04/02/2022 ו' 09:00 83308-01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכסנדר
סמסטר א' מועד א' 06/02/2022 א' 09:00 83668-01 דימות רפואי ד"ר דניאלי עמוס
סמסטר א' מועד א' 06/02/2022 א' 16:00 83108-01 קומבינטוריקה פרופ' ברוס שרגא
סמסטר א' מועד א' 06/02/2022 א' 16:00 83108-08 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור
סמסטר א' מועד א' 08/02/2022 ג' 12:30 83215-01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות גב' צבי זהבית
סמסטר א' מועד א' 08/02/2022 ג' 12:30 83223-01 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים
סמסטר א' מועד א' 09/02/2022 ד' 12:30 83621-01 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים פרופ' שור יוסי
סמסטר א' מועד א' 09/02/2022 ד' 16:00 83618-01 תקשורת ספרתית 2 פרופ' ברגל יצחק
סמסטר א' מועד א' 09/02/2022 ד' 16:00 83807-01 חישוב קוונטי ד"ר כהן אליהו
סמסטר א' מועד א' 10/02/2022 ה' 16:00 83458-01 מבוא לקרפיטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית
סמסטר א' מועד א' 11/02/2022 ו' 09:00 83340-01 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה פרופ' זלבסקי זאב
סמסטר א' מועד א' 13/02/2022 א' 12:30 83691-01 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' קוגלר הלל
סמסטר א' מועד א' 13/02/2022 א' 16:00 83216-01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ד"ר זינגר גונן
סמסטר א' מועד א' 13/02/2022 א' 16:00 83216-08 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ד"ר זינגר גונן
סמסטר א' מועד א' 15/02/2022 ג' 09:00 83466-01 תקשורת אופטית ד"ר דסיאטוב בוריס
סמסטר א' מועד א' 15/02/2022 ג' 16:00 83685-01 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת ד"ר וייס מור
סמסטר א' מועד א' 16/02/2022 ד' 12:30 83303-01 אלקטרוניקה לינארית פרופ' שור יוסי
סמסטר א' מועד ב' 20/02/2022 א' 09:00 83102-01 פיזיקה 1 ד"ר אלון שחר
סמסטר א' מועד ב' 20/02/2022 א' 09:00 83882-01 למידה עמוקה פרופ' גולדברגר יעקב
סמסטר א' מועד ב' 20/02/2022 א' 12:30 83612-01 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים פרופ' תימן אדם
סמסטר א' מועד ב' 20/02/2022 א' 16:00 83211-01 פונקציות מרוכבות פרופ' ברוקס שמעון
סמסטר א' מועד ב' 20/02/2022 א' 16:00 83211-08 פונקציות מרוכבות פרופ' ברוקס שמעון
סמסטר א' מועד ב' 22/02/2022 ג' 12:30 83306-01 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים ד"ר לוי תומר
סמסטר א' מועד ב' 22/02/2022 ג' 12:30 83500-01 מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע ד"ר כהן איציק
סמסטר א' מועד ב' 22/02/2022 ג' 16:00 83381-01 מערכות הפעלה מר שפיר חיים
סמסטר א' מועד ב' 24/02/2022 ה' 09:00 83606-01 אמינות של מערכות חומרה ד"ר ויצמן יואב
סמסטר א' מועד ב' 24/02/2022 ה' 09:00 83665-01 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה פרופ' קליסקי תומר
סמסטר א' מועד ב' 24/02/2022 ה' 09:00 83841-01 למידת מכונה סטטיסטית פרופ' גולדברגר יעקב
סמסטר א' מועד ב' 24/02/2022 ה' 16:00 83112-01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ד"ר שיינר ארז
סמסטר א' מועד ב' 24/02/2022 ה' 16:00 83112-08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ד"ר בר-און אחיה
סמסטר א' מועד ב' 27/02/2022 א' 12:30 83210-01 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי
סמסטר א' מועד ב' 27/02/2022 א' 12:30 83210-08 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי
סמסטר א' מועד ב' 28/02/2022 ב' 16:00 83110-01 אלגברה לינארית ד"ר שיינר ארז
סמסטר א' מועד ב' 28/02/2022 ב' 16:00 83308-01 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכסנדר
סמסטר א' מועד ב' 28/02/2022 ב' 16:00 83453-01 חישוב מבוזר ד"ר גלס רן
סמסטר א' מועד ב' 28/02/2022 ב' 16:00 83624-01 עיבוד ספרתי של אותות 2 פרופ' גנות שרון
סמסטר א' מועד ב' 28/02/2022 ב' 16:00 83110-08 אלגברה לינארית ד"ר מצרי אליהו
סמסטר א' מועד ב' 02/03/2022 ד' 12:30 83253-01 תכן לוגי ד"ר לוי איתמר
סמסטר א' מועד ב' 02/03/2022 ד' 16:00 83635-01 למידה מבוססת חיזוקים ד"ר פתיה איתן
סמסטר א' מועד ב' 03/03/2022 ה' 16:00 83120-01 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע
סמסטר א' מועד ב' 03/03/2022 ה' 16:00 83120-08 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע
סמסטר א' מועד ב' 06/03/2022 א' 09:00 83668-01 דימות רפואי ד"ר דניאלי עמוס גב' שמר קרן
סמסטר א' מועד ב' 06/03/2022 א' 12:30 83455-01 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 ד"ר לשם גיא
סמסטר א' מועד ב' 06/03/2022 א' 16:00 83108-01 קומבינטוריקה פרופ' ברוס שרגא
סמסטר א' מועד ב' 06/03/2022 א' 16:00 83108-08 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור
סמסטר א' מועד ב' 10/03/2022 ה' 12:30 83340-01 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה פרופ' זלבסקי זאב
סמסטר א' מועד ב' 10/03/2022 ה' 12:30 83621-01 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים פרופ' שור יוסי
סמסטר א' מועד ב' 10/03/2022 ה' 16:00 83206-01 מערכות לינאריות ד"ר נועם יאיר
סמסטר א' מועד ב' 10/03/2022 ה' 16:00 83206-08 מערכות לינאריות ד"ר שוורץ עופר
סמסטר א' מועד ב' 10/03/2022 ה' 16:00 83618-01 תקשורת ספרתית 2 פרופ' ברגל יצחק
סמסטר א' מועד ב' 10/03/2022 ה' 16:00 83685-01 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת ד"ר וייס מור
סמסטר א' מועד ב' 13/03/2022 א' 12:30 83215-01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות גב' צבי זהבית
סמסטר א' מועד ב' 13/03/2022 א' 12:30 83223-01 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים
סמסטר א' מועד ב' 13/03/2022 א' 12:30 83691-01 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' קוגלר הלל
סמסטר א' מועד ב' 13/03/2022 א' 16:00 83458-01 מבוא לקרפיטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית
סמסטר א' מועד ב' 20/03/2022 א' 12:30 83303-01 אלקטרוניקה לינארית פרופ' שור יוסי
סמסטר א' מועד ב' 20/03/2022 א' 16:00 83216-01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ד"ר זינגר גונן
סמסטר א' מועד ב' 20/03/2022 א' 16:00 83216-08 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ד"ר זינגר גונן
סמסטר א' מועד ב' 24/03/2022 ה' 12:30 83466-01 תקשורת אופטית ד"ר דסיאטוב בוריס
סמסטר א' מועד ב' 27/03/2022 א' 12:30 83807-01 חישוב קוונטי ד"ר כהן אליהו
סמסטר א' מועד ב' 27/03/2022 א' 16:00 83302-01 אותות אקראיים ורעש פרופ' סומך ברוך ענלייה
סמסטר א' מועד ב' 31/03/2022 ה' 12:30 83356-01 מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת
סמסטר א' מועד ב' 31/03/2022 ה' 12:30 83620-01 תורת האינפורמציה פרופ' סומך ברוך ענלייה

תאריך עדכון אחרון : 18/01/2022