הגשת בקשה מלגות לשנה"ל תשפ"א לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון

שלום רב,

נפתחה ההרשמה לבקשת מלגות לשנה"ל תשפ"א לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

מועד אחרון להגשת בקשות 31.8.2020.

פרטים וטפסי בקשה בלינק: https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA