פרוייקטים

English שלחו לחבר
שנה מגמה מסלול מבצע/ים מנחה פרוייקט
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים חזאי כרמית חישוב מבוזר של חיתוך עם חשיפה מינימלית
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI יוריסטיקות ואלגוריתמים לשיפור ביצועי מכפלים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל הנדסת מערכות תקשורת / הנדסת תקשורת יישום בFPGA למפענח טורבו לקודי קונבולוציה מבוסס על MAP
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים הנדסת מערכות תקשורת / הנדסת תקשורת יישום יעיל בFPGA של מפענח Viterbi לקודי קונבולוציה
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה יצירת מערכת אוטומציה עבור מערכת FLIM במישור התדר
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים דרור רביץ כיסוי מחסום ע"י מישמרות של חיישנים נייחים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI שביט נתנאל לוגיקת DML לביצועים גבוהים וצריכת אנרגיה נמוכה
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI תימן אדם
שור יוסף
מגבר גילוי בעל הגבר ורוחב סרט גבוה עבור זכרון דינאמי מוטמע
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה דיאמנדי חגי מד טווח לייזר מבוסס על מקלט אופטי קוהרנטי
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI צוקר דוד
פיש אלכסנדר
מדידות שבב לאחר ייצור וניתוח צריכת הספק
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה מדידת פלזמונים במבני זהב ננומטרים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה מחקר הצפנה אופטית
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים גלס רן מימוש וניתוח השוואתי של סכמות קידוד עבור פרוטוקולים אינטראקטיביים בקצב גבוה
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים חזאי כרמית
גלס רן
מימוש מטבע דיגיטלי דמוי Bitcoin עם אלגוריתם Cuckoo-Hashing
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI ויצמן יואב
צוקר דוד
מימוש מנגנון הצפנה סימטרי על מערכת חומרה ובניית מערך התקפה רגיש לפליטה אלקטרומגנטית המאפשר חילוץ המפתח הסודי
2017 לימודי הנדסת מחשבים: תואר ראשון בהנדסת מחשבים גלס רן
חזאי כרמית
מימוש סביבת סימולציה עבור טכנולוגיית BlockChain
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה מימוש שערים לוגיים ביולוגיים - השפעת חלקיקי זהב וחומציות על פלורוסנציה
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה וייס אריה מיקוסקופיה של גלאים גרעיניים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל וייס אריה ממשק מוח-מחשב
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI מעגל זיהוי אנלוגי המבוסס על PUF
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל עיבוד אותות טנדייטניק פיני מערכת לאיסוף ועיבוד אות שמע
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה וייס אריה מערכת למדידת טמפרטורת פירוק של DNA
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה ניתוח גלי אור וקול מולכים בהתקני סיבים אופטיים בעלי קוטר קטן
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה קליסקי תומר ניתוח דאטה גנומי של התפתחות גידולים סרטניים לאורך זמן
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה ניתוח ואיפיון מעגלים פוטוניים משולבים פסיביים בסיליקון
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI ניתוח ותיכנון מעגלי לוגיקת Dual-Mode לשימוש במערכות "חישוב משוערך"
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה יערי גור ניתוח מוטציות גנטיות בנוגדנים באמצעות מודלים הסתברותיים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ננו-אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מעגלים ו-VLSI סינכרון מקלט -משדר בתקשורת מולקולרית
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל אלקטרו-אופטיקה סנתוז ננו חלקיקים אורגניים לצרכים רפואיים
2017 לימודי הנדסת חשמל: תואר ראשון בהנדסת חשמל ביו הנדסה וייס אריה עיבוד תמונות במיקרוסקופיה