פרופ' אמיר לשם סמינר-נושאים מתקדמים בעיבוד אותות 83-880

Markov decision processes : discrete stochastic dynamic programming
Martin L. Puterman
Publisher: Wiley-Interscience
519.233 PUT m
 
Markov decision processes