הנחיות מחלקתיות

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

ברכות לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. ברכה מיוחדת למצטרפים/ות החדשים/ות לשורותינו.

 1. הנחיות כלליות לרישום לקורסים ועריכת מערכת השעות

 • בטרם הרישום יש לקרוא בעיון את הנחיות האוניברסיטה לגבי מכלול הדרישות לסיום התואר: https://stuad.biu.ac.il/ilanet_hanhayot
 • יש להירשם לכל הקורסים המוצעים בתוכנית הלימודים לשנתון בו הנכם/ן לומדים/ות, על מנת לסיים את התואר בארבע שנים. לא יינתנו חריגות מעבר לארבע שנות לימוד.
 • כל חריגה ממכסת הקורסים הנדרשים בתוכנית הלימודים מהווה חריגה מ-400% שכ״ל.
 • תלמידים/ות המתחילים/ות את לימודיהם/ן בשנת תשפ״ד:
  • הרצאותבשנת הלימודים הראשונה רוב ההרצאות מתקיימות במתכונת של 4 ש"ש המחולקות לשני מפגשים בשבוע. יש להשתתף בשתי ההרצאות המתקיימות במהלך השבוע (הרישום מתבצע באופן אוטומטי לשתי קבוצות ההרצאה).
  • בחירת קבוצות תרגול: יש לבחור קבוצת תרגול אחת לכל קורס מבין קבוצות התרגול המופיעות במערכת.
  • שעות מחלקה: שעות מחלקה הינן שעות המשוריינות לצרכי המחלקה: שיעורי השלמה, בחנים, כנסים וכד׳. חובה להירשם לשעות אלו בשני הסמסטרים. ההגעה בפועל לשעות המחלקה תתבצע לאחר קבלת הודעה מקדימה. במידה שלא נשלחת הודעה כזו, אין צורך להגיע לשעות אלו.
 • חובות נוספים:
  • במהלך התואר נדרש ללמוד מספר קורסי יסוד ביהדות.
  • סטודנטים/ות אשר להם/ן חובות נוספים מעבר לקורסי היסוד ביהדות, כגון קורס באנגלית ו/או בהבעה עברית, נדרשים/ות לסיימם עד סוף שנה ב'.
  • המלצתנו היא ללמוד שני קורסים בשנה מהחובות הנוספים על מנת לסיים את התואר בצורה מיטבית.
 • בטרם ביצוע הרישום יש לקרוא בעיון את תקנון הפקולטה להנדסה. הקישור לתקנון מופיע באתר הפקולטה: https://engineering.biu.ac.il/node/3002
 1. תוכניות הלימודים

 • פירוט מלא של תוכניות הלימודים הנלמדות בפקולטה להנדסה ניתן למצוא באתר הפקולטה בקישור הבא: https://engineering.biu.ac.il/node/115
 • לגבי כל אחת מתוכניות הלימודים מופיעים הפרטים הבאים:
  • פירוט מלא של רשימת הקורסים המוצעים
  • פירוט קורסי החובה/בחירה שיש ללמוד בכל סמסטר
  • הנחיות לבחירת מסלולי/שרשראות התמחות
  • סך הנק״ז שיש להשלים בתוכנית הלימודים על מנת לעמוד בתנאי הזכאות לתואר
 • בתוכניות הלימודים המשולבות לתואר בהנדסת חשמל (במתכונת של ״חוג לאחר תואר״) יש להירשם לשתי תוכניות:
  • הנדסת חשמל חד-חוגי
  • פיזיקה/מתמטיקה/מוזיקה חוג לאחר תואר
 1. קורסי צבירה לסטודנטים/ות מצטיינים/ות

 • קורסים נוספים יפתחו לסטודנטים/ות אשר ממוצע ציוניהם/ן הינו 85 ומעלה.
 • הרישום לקורסי צבירה יתבצע באמצעות מזכירות תארים מתקדמים ולא באמצעות מערכת האינ-בר.
 • הרישום מותנה במציאת מנחה אקדמי ודורש את המלצתו הכתובה לגבי הקורסים הנדונים.
 • הקורסים יוכלו להיות מוכרים כקורסי צבירה לתארים מתקדמים בלבד.   
 1. מזכירות הנדסה תואר ראשון: דרכי תקשורת

מיקום: בנין הנדסה 1105, קומה 1, חדר A165

טלפון: 03-5317633

דוא״ל: Undergradsec.Engfaculty@biu.ac.il

שעות קבלה:

ימים א׳, ג׳ בשעות 11:30-14:00

ימים ב׳, ד׳, ה׳ בשעות 08:30-10:30

תואר שני:

הפקולטה מציעה שתי תכניות לימוד לתואר שני :

תואר שני בהנדסת חשמל (M.Sc):

מסלול א' – עם  תזה

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה :

צבירת 22 ש"ש לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.

חובת השתתפות בקולקוויום מחלקתי 83-810 (1 ש"ש הנכללות במסגרת 22 ש"ש).

כתיבת תזה בהתאם לתקנון של הועדה לתואר שני של אוניברסיטת בר אילן.

יש להרשם לתיזה 83-3000 החל מהשנה השניה ללימודי התואר.

מסלול  ב' – ללא תזה

להלן הדרישות לקבלת התואר במסלול זה:

צבירת 22 ש"ש לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

חובת השתתפות בקולקוויום מחלקתי 83-810 (1 ש"ש הנכללות במסגרת 22 ש"ש).

למי שבמסלול עם פרויקט, ביצוע בהיקף 4 ש"ש הנכלל במסגרת 22 ש"ש. רישום לפרויקט בשנה השניה ללימודי התואר (83-801).

למי שבמסלול ללא פרויקט- ביצוע קורסים בהיקף 22 ש"ש.

קורסי חובה:

קורסי החובה יכללו קורסים כדלקמן:

 1. קורסים במתמטיקה
 2. קורסי חובה במסלול הנבחר.

קורסי בחירה:

קורסי הבחירה יכללו קורסים כדלקמן:

 1. קורסים מרשימת קורסי הבחירה לתואר השני כפי שיפורטו בתכנית הלימודים (באישור המנחה).
 2. תלמיד תואר שני במסלול עם תזה יוכל להירשם באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת". תלמיד במסלול ללא תיזה לא יוכל להירשם לקורס זה.
 3. סטודנט בתואר שני רשאי ללמוד עד 2 קורסים מתוכנית ללימודים מתקדמים במחלקה אחרת באישורו של המנחה ויו"ר הועדה הפקולטאית.

בנוסף לתכנית הלימודים הנ"ל, באחריותו של המסטרנט להשלים את המטלות הנדרשות בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי התואר השני (קורסים בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית וכו').

הנדסת חשמל עיבוד מידע ומדעי הנתונים (M.Sc) :

תכנית הלימודים המוצעת מחולקת לארבעה רבדים:

 1. רובד קורסי יסוד היוצקים הנדבכים המתמטיים והאנליטיים
 2. רובד קורסי ליבה ראשיים בתחום ההתמחות
 3. רובד קורסי תשתית המציגים שיטות מרכזיות בתחומי המחקר והידע השונים
 4. רובד קורסי תוכן המתמקדים באותות ו/או במידע ספציפי.

מספר הנקודות הנצבר בכל רובד ייקבע בהתאם למספר הקורסים הנבחרים ולמשקלו של כל קורס כמתואר בכותרת של כל שכבה בתכנית הלימודים.

מסלול א' – עם  תזה

הדרישות לקבלת התואר במסלול זה :

צבירת 23 ש"ש לפחות, בהתאם לתכנית הלימודים, בממוצע 75 לפחות.

כתיבת תזה בהתאם לתקנון של הועדה לתואר שני של אוניברסיטת בר אילן.

יש להרשם לתיזה 83-3000 החל מהשנה השניה ללימודי התואר.

מסלול  ב' – ללא תזה

דרישות לקבלת התואר במסלול זה:

צבירת 23 ש"ש לפחות בהתאם לתכנית הלימודים בממוצע 75 לפחות.

ביצוע פרויקט בהיקף 4 ש"ש הנכלל במסגרת 23 ש"ש.

רישום לפרויקט בשנה השניה ללימודי התואר (83-801).

למי שבמסלול ללא פרויקט- ביצוע קורסים בהיקף 23 ש"ש.

על הסטודנט במסלול עם תזה או עם פרויקט למצוא מנחה עד לתום סמסטר א'.

תואר שני ישיר:

מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים בשנה הרביעית בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים. סטודנטים שסיימו את כל הקורסים הנדרשים בלימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל או מחשבים בשנים א-ג בממוצע 90 לפחות, רשאים להגיש את מועמדותם למסלול זה לוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה להנדסה. סטודנטים שהתקבלו למסלול זה ע"י הועדה לתואר שני באוניברסיטה, יחויבו לסיים את כל הדרישות לתואר ראשון ושני ב- 5 שנים. כל ההנחיות לתואר שני במסלול תזה רלבנטיות למסלול תואר שני ישיר, למעט היקף השעות הנדרש לתואר. במסלול זה על הסטודנט לצבור 20 ש"ש (ולא 22 ש"ש כמצוין במסלול תואר שני עם תזה). מסלול ישיר בעיבוד מידע ומדעי הנתונים- על הסטודנט לצבור 21 ש"ש (ולא 23 ש"ש כמצוין במסלול תואר שני בעיבוד מידע ומדעי הנתונים עם תזה)

תואר שלישי:

דוקטורנט ילמד קורסים בהנדסה בהיקף של 8 ש"ש באישורו של המנחה במסגרת ארבע שנות לימודיו.

דוקטורנט במסלול משולב ילמד קורסים בהנדסה בהיקף 30/31 ש"ש במסגרת לימודיו במסלול זה.

דוקטורנט במסלול הישיר ילמד את כל קורסי החובה של תכנית לימודי התואר השני וכן קורסי בחירה הרלבנטיים לתחום המחקר בהיקף של לפחות 15 ש"ש (בנוסף לקורסי החובה) במסגרת ארבע שנות לימודיו.

הגשת הצעת מחקר תוך שלושה סמסטרים עם אפשרות להארכה בסמסטר אחד בלבד. עד להצעה יש להשלים 3 ש"ש (לתלמידים במסלול הרגיל).

הצעת המחקר: בנוסף לבדיקת ההצעה הכתובה, תערך בחינה בעל פה של הסטודנט. הבחינה בע"פ תיערך  ע"י אותם הבוחנים שבחנו את ההצעה הכתובה.

ההחלטה הסופית לגבי התאמת המחקר ללימודי דוקטורט והתאמת הסטודנט לביצוע המחקר תיקבע תוך שקלול ביצועיו בבחינה שבע"פ בנוסף לתכנים המופיעים בהצעה הכתובה.

מועמדים לתואר שלישי בהנדסה שאינם בעלי תואר ראשון/שני בהנדסת חשמל/מחשבים וסיימו לימודיהם בתואר הראשון ושני בהנדסאות רלוונטיות אחרות, במדעים מדויקים או מדעי החיים נדרשים ללמוד קורסי השלמה בהנדסה אשר יקבעו ע"י יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים בהתייעצות עם המנחה. סטודנטים אלו יהיו במעמד "על תנאי".  על מנת לדון במועמדותם, עליהם לסיים את קורסי ההשלמה בציון מינימאלי של 65 בממוצע מינימאלי של 85.  קורסי ההשלמה לא יכללו בהיקף שעות הלימודים הנדרש בלימודי תואר שלישי.

דוקטורנט בפקולטה להנדסה המונחה בהנחיה משותפת של חבר סגל ומנחה נוסף מחוץ לפקולטה, (חבר מחלקה אחרת או אוניברסיטה אחרת) יוכל לצבור חלק מנקודות הצבירה בקורסים במחלקה/המוסד האחר/ת. קורסים אלו לא יוכלו להוות יותר מ- 50% מסך כל הקורסים של תכנית לימודי הדוקטורט.

הועדה לתואר שלישי בפקולטה להנדסה תהיה אחראית על קבלת דוקטורנטים והגשתם לוועדה לתואר שלישי באוניברסיטה. כמו כן, תאשר הועדה את העמידה במטלות ובלוחות הזמנים. הקבלה ללימודי תואר שלישי מותנית באישור בכתב של חבר סגל על נכונותו להנחות הסטודנט. אין קבלה ללימודי דוקטורט ללא מנחה מוסכם.

סמינרים:

כל דוקטורנט חייב להיות נוכח לפחות ב-14 הרצאות סמינר של הקולוקויום המחלקתי (83-811). לא נכלל במספר הש"ש שעליו להשלים)

חובה להרצות שני סמינרים לפחות במהלך הלימודים לתואר שלישי (הרצאה ראשונה עם הצעת המחקר והרצאה שנייה לקראת סיום התואר).

בנוסף לתכנית הלימודים הנ"ל, באחריותו של הדוקטורנט להשלים את המטלות הנדרשות בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי התואר השלישי (קורסים בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית וכו').

 

בהצלחה,

הפקולטה להנדסה