נהלים תארים מתקדמים

נהלים של המדור לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן לחצו כאן

הנחיות לתיזה תואר שני לחצו כאן

הנחיות לתיזה תואר שלישי לחצו כאן