שלחו לחבר

נהלים ותקנונים לתארים מתקדמים

סטודנטים יקרים, התקנונים הנ"ל ילוו אתכם במהלך לימודיכם ויסייעו במידע עדכני לגבי זכויותיכם, חובותיכם וכללי ההתנהגות. אנא קראו אותם בעיון.

לצפיה בתקנון תואר שני הפקולטה להנדסה

לצפייה בתקנון בחינות 

לצפייה בתקנון מילואים 

לצפייה בתקנון יולדות 

לצפייה בנוהל הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 

 

תאריך עדכון אחרון : 16/12/2021