תוכנית ארסמוס + וחילופי סטודנטים

+ Erasmus

רוצים ללמוד סמסטר בחו״ל? להנות מחוויה לימודית באירופה תוך כדי המשך לימודי הנדסה? 

ההרשמה בעיצומה, יש להרשם בדף https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/

הפקולטה להנדסה בבר אילן מזמינה אתכם ואתכן, הסטודנטים והסטודנטיות להנדסה, להרשם לתוכנית חילופי סטודנטים באירופה כחלק מתוכנית ארסמוס. התוכנית מאפשר ללמוד סמסטר בחו״ל כאשר הקורסים הנלמדים בחו״ל ייחשבו למילוי חובות התואר בבר-אילן. כמו כן תינתן מלגת קיום למועמדים שהתקבלו לתוכנית!

מה אני מרוויח מללמוד סמסטר בחו״ל?

המון! זו חוויה אקדמית מעולה, בה הסטודנט/ית ייחשף לאוניברסיטה אחרת ושיטות לימוד אחרות. באוניברסיטאות רבות ניתן לקחת קורסי בחירה שלא קיימים בפקולטה להנדסה בבר-אילן ולהרחיב אופקים בכיוונים רבים. 

פרט לכך זו גם הזדמנות לחוות תרבות אחרת ו״לפתוח את העיניים״ למנהגים שונים, מאכלים שונים, ודרכי חשיבה שונות. 

מי יכול להתקבל לתוכנית?

רשאים להגיש בקשה להשתתפות בתוכנית חילופי סטודנטים כל סטודנט/ית הממלאים את התנאים הבאים:
סטודנט/ית לתואר ראשון או שני, ממוצע של 80 ומעלה, שנת לימודים שניה ומעלה (בעת היציאה לחו״ל), פטור מאנגלית, ללא עבירות משמעות ו/או בעיות אקדמיות. 

המועמדים יבחרו ע״י ועדה בפקולטה להנדסה (בתיאום עם ביה״ס הבינלאומי של בר-אילן) בהתאם לכמות המלגות הפתוחה בכל אוניברסיטת יעד (משתנה משנה לשנה) ועל-פי נתוניהם האקדמיים של המועמדים. אישור סופי על יציאה לחילופי סטודנטים וקבלת מלגה נתון להחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה המארחת.

מה תהליך ההרשמה?

הצעד הראשון להרשמה מתבצע בפניה לבית-הספר הבינלאומי בבר-אילן, ובקשה להרשמה עקרונית (בד״כ כ6-9 חודשים לפני מועד היציאה המתוכנן. חפשו את הקולות הקוראים באתר בית-הספר הבינלאומי). לאחר מכן הסטודנט בוחר אוניברסיטה ובונה תוכנית לימודים בחו״ל. תוכנית הלימודים המוצעת עוברת לאישור יועצי הפקולטה להנדסה וראשי המסלולים. יועצי הפקולטה יכולים גם לעזור בבחירת הקורסים. המשך הטיפול נעשה ע״י ביה״ס הבינ״ל בבר-אילן. החלטה סופית על קבלה לתוכנית וקבלת מלגה מבוצעת ע״י אוניברסיטת היעד.

לפרטים נוספים ראה אתר בית-הספר הבינלאומי בבר-אילן:

https://biuinternational.com/short-term-and-exchange/outgoing-biu-students/

ניתן לפנות במייל: Students.Exchange@biu.ac.il

באיזה סמסטר מומלץ לנסוע?

כל סטודנט רשאי להגיש בקשה להשתתף בתוכנית. שימו לב שבתקופה בחו״ל אתם נדרשים ללמוד 3-5 קורסים מקבילים לתוכנית שלכם, שיחשבו לתוכנית הלימודים שלכם במקום קורסים שניתנים בבר-אילן. 

על-מנת שלא לעכב את סיום התוכנית שלכם ההמלצה היא שהשהייה בחו״ל תהיה:

בשנה ב עבור הנדסת חשמל (או שנה ג׳-ד לאוניברסיטה בה יש תחומי מחקר הקשורים למסלולי הבחירה)

שנה ג או סמסטר א׳ של שנה ד עבור הנדסת מחשבים.

שהיה בחו״ל בסמסטרים אחרים מהמומלצים לעיל אפשרית, אך על הסטודנט/ית מוטלת האחריות לבנות לעצמם תוכנית לימודים לסמסטר בחו״ל באופן שלא יעכב עבורם את סיום התואר ויאפשר עמידה בכלל הדרישות של התואר (לרבות דרישות קורסי הקדם).

האם ניתן לנסוע לסמסטר קיץ?

באופן עקרוני כן, אך עדיין קיימת דרישה להירשם ל3-5 קורסים, ובמקרים רבים קשה למצוא אוניברסיטה שמציעה הרבה קורסים באנגלית בתקופת הקיץ.  לחלופין, ניתן  להרשם לסמסטר קיץ+סמסטר א׳  או לבצע השתלמות בתעשיה בתקופת הקיץ. יש לפנות לבית-הספר הבינלאומי לפרטים נוספים.

האם למידה של קורסים באוניברסיטה בחו״ל פוטרת את הסטודנט מקורסים מקבילים בפקולטה?

כן. 

יש לאשר מראש עם יועצי הפקולטה כל תוכנית / קורס שיילקח באוניברסיטת היעד. 

האם יציאה לסמסטר בחו״ל מעכבת את סיום התואר?

לא בהכרח. סטודנט/ית שלוקח בחו״ל 3-5 קורסים שחופפים קורסים שניתנים בפקולטה יכול לסיים את לימודיו בזמן הסיום הרגיל.

מה לגבי פרויקט שנה ד׳?

יציאה לחו״ל בשנה ד׳ אינה פוטרת מחובת ביצוע פרויקט סיכום שנה ד׳ כחלק מתוכנית הלימודים. על מנת שלא לעכב את התואר ניתן לבצע אחת מהחלופות הבאות: התחלת הפרויקט בקיץ; ביצוע הפרויקט באופן מקוון למשך הסמסטר בחו״ל; ביצוע פרויקט בחו״ל בשיתוף האוניברסיטה המארחת (לפתרון זה נדרש ליצור קשר מראש עם מעבדה באוניברסיטה המארחת, ולהתקבל לפרויקט מסכם במעבדה זו, שרלוונטי לתוכנית הלימודים שלכם, ובאישור יועץ)

מי יכול לייעץ לי בפקולטה להנדסה בנושא בניית תוכניות הלימודים?

היועצים הם: 

ד״ר אור שפט (הנדסת מחשבים, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת נתונים)

ד״ר שחר אלון (הנדסת חשמל)

איך מוצאים אוניברסיטאות שמשתתפות בתוכנית, סילבוסים ומידע על קורסים באוניברסיטאות בחו״ל?

רשימת אוניברסיטאות המשתתפות בתוכנית ארסמוס מתפרסמת באתר בית הספר-הבינלאומי ומתעדכנת מעת לעת. שימו לב שבחלק מהאוניברסיטאות אין מחלקה להנדסה (פירוט באתר בי״ס בינ״ל).  להלן רשימת האוניברסיטאות המתאימות ללימודי תואר ראשון. אוניברסיטאות המסומנת כPriority בעלות מקומות פנויים רבים יותר המגדילות את סיכוי הקבלה אליהן.

Notes Country University
  Austria University of Innsbruck
Priority Croatia University of Zagreb
  Finland University of Jyväskylä
  Finland University of Oulu
Priority France University of Strasbourg
  Germany University of Kassel
Priority Germany Brandenburg University of Technology
  Germany Technical University of Berlin
  Germany University of Erlangen-Nurnberg
Priority Hungary Széchenyi István University
Priority Italy University of Brescia
  Italy University of Pisa
  Italy University of Catania
Priority Spain Jaume I University

 

ללימודי תארים מתקדמים ייתכנו אוניברסיטאות אחרות אפשריות, בהתאם לתחום המחקר.

לכל אוניברסיטה ששייכת לפרויקט ארסמוס יש אתר אינטרנט שבו מפורטים הקורסים שניתנים באותו מוסד (עם דגש על קורסים הניתנים בשפה האנגלית) וכן נציג ארסמוס אליו ניתן לפנות לקבלת מידע. על הסטודנט מוטלת האחריות למצוא את הסילבוסים של הקורסים שהוא מעוניין בהם באוניברסיטת היעד. כל קורס נבחר יהיה חייב אישור פקולטי כדי לוודא שהוא יכול להחליף קורס קיים (אם קיימת חפיפה מספקת בסילבוסים) או יכול לשמש כקורס בחירה. יש לשים לב לדרישות הקדם של כל קורס. 

איך יודעים אם קורס באוניברסיטה בחו״ל חופף לקורס של הפקולטה?

על הסטודנט/ית מוטלת האחריות למצוא את הסילבוס עבור הקורס באוניברסיטת היעד ולוודא שקיימת חפיפה מבחינה נושאית לקורס שניתן בפקולטה. בשלב הזה יועצי הפקולטה (ראו למטה) יכולים לוודא שאכן הקורס חופף לקורס שניתן בפקולטה. לחילופין, אם הקורס לא חופף, ניתן במקרים מסוימים לקחת את הקורס כקורס בחירה באישור היועצים.

האם חייבים לקחת קורסים רק במחלקות להנדסה?

לא. ניתן לבנות תוכנית קורסים גם ממחלקות לפיזיקה, כימיה, מדמ״ח, או מתמטיקה, כל עוד הקורסים הנבחרים תחליפיים לקורסי חובה/בחירה בתוכנית הלימודים שלכם, ובאישור היועצים.

באיזה שפות ניתן ללמוד בחו״ל?

ניתן לקחת קורסים בכל שפה אותה אתם דוברים ברמה גבוהה. מרבית המוסדות מציעים מספר קורסים באנגלית בנוסף לקורסים בשפת המקום.

האם נדרשים לשלם על הקורסים?  האם מקבלים מלגת מחייה עבור השהות בחו״ל?

שכר הלימוד בבר אילן מכסה את עלות הקורסים בחו״ל. בנוסף, תינתן מלגת מחייה לסטודנטים שנבחרים לתוכנית. גובה המלגה תלוי באוניברסיטת היעד. פרטים לגבי גובה המלגה וצורת התשלום אפשר לקבל במדור תוכנית קצרות חילופי סטודנטים בבר אילן:Students.Exchange@biu.ac.il

מי יכול לעזור לי באוניברסיטת היעד?

בכל אוניברסיטה ששייכת לפרויקט ארסמוס יש משרד ייעודי שמטרתו לעזור לסטודנטים המגיעים לשהייה כחלק מתוכנית ארסמוס. משרד זה יכול לייעץ בנושאי דיור, תחבורה וכו׳ - עם זאת המשרד לא מחויב למצוא לסטודנט פתרון מגורים - לרוב על הסטודנט למצוא דירה בשכירות. ניתן להעזר במדור תוכנית קצרות וחילופי סטודנטים בבר אילן (Students.Exchange@biu.ac.il) כדי לקבל את פרטי הקשר של משרד הארסמוס באוניברסיטת היעד.

איך דואגים לדיור והוצאות אוכל באוניברסיטת היעד?   

על הסטודנט/ית מוטלת האחריות למצוא סידור לינה ולכסות את ההוצאות השוטפות (מזון וכו׳). עם זאת, הסטודנט יקבל מלגת מחייה ועזרה טכנית ממשרד הארסמוס באוניברסיטה הקולטת (ראו שאלות קודמות).