פרויקטי-גמר שנה"ל תשפ"ד

הוראות ההרשמה לפרויקטים:

  • ניתן לבצע פרויקט מכל מסלול, בכפוף לאישור מנחה הפרויקט.
  • מומלץ לבצע פרויקט מהמסלול אותו בחרתם. בצורה כזאת אתם מתמחים יותר לעומק ומרחיבים את הבנתכם בתחומים שלמדתם.

להרשמה לפרויקטים:

  • יש להיפגש עם המנחים והאחראים האקדמיים של הפרויקטים המעניינים אתכם.

  • לאחר בחירת פרויקט וקבלת אישור ממנחה הפרויקט, יש למלא את פרטי הפרויקט בקישור זהההרשמה מחייבת ואינה ניתנת לשינוי.
  • שימו לב, הרשמתכם סופית רק לאחר שראיתם את שמכם ברשימת הפרויקטים המאוישים המופיעה כאן.

הנדסת חשמל 

הנדסת מחשבים

חובה לקרוא ולבצע את הפרויקט על פי תקנון הפרויקטים.

לפרטים נוספים ושאלות: אחראי הפרויקטים פרופ' עמוס דניאלי