מזכירות תואר ראשון

מיקום: 

בנין הנדסה 1105 קומה 1 חדר 165A

יצירת קשר:

טלפון: 03-5317633

פקס: 03-7384050

Undergradsec.Engfaculty@biu.ac.il

שעות קבלה:

א', ג'  בשעות 11:30-14:00

ב', ד', ה' בשעות 8:30-10:30