BIU Campaign

לימודי הנדסה

הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן הציבה לה יעד להוות מרכז דינמי ללימודי הנדסה שפניו לעתיד, הובלה בתחומי המחקר ויישום טכנולוגיית העילית. אופייה של הפקולטה מכוון לטכנולוגיה עדכנית עם צוות חוקרים צעיר, מקצועי ודינמי. הפקולטה מקיימת קשרי מחקר בין תחומיים תוך דגש על שיתוף מחקרי עם קבוצות מחקר במרכזים מובילים בעולם. המשך...
יצירת קשר